teaser5

Weefseldonatie

In de Wet op Orgaan Donatie (WOD) is vastgelegd op welke wijze weefseldonatie plaats moet vinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke organisatie de beschreven taken in de WOD uitvoert.