teaser5

Kwaliteit

Certificering
Een kwaliteitssyteem, gebaseerd op de Europese richtlijn ‘Good Manufacturing Practice' (GMP) werd ingevoerd in 1995. Dit systeem werd  uitgebouwd tot een kwaliteitsmanagementsyteen volgens ISO 9001:2008.

In juli 2002 werd de Euro Cornea Bank de eerste gecertificeerde corneabank in Europa. De certificeerder, Lloyd's Register Quality Assurance, houdt jaarlijks een routine surveillance bezoek. Het certificaat is steeds 3 jaar geldig en werd in december 2014 weer verlengd, voor de divisie Euro Cornea Bank van de Euro Tissue Bank.


Weefselcriteria en testen
Criteria die gebruikt worden voor donorselectie, serologische testen zijn gebaseerd op richtlijnen van de Europese Raad, de European Association of Tissue Banking (EATB) en de American Association of Tissue Banking (AATB).