teaser5

Oogweefsel in de corneabank

Uitname door Euro Tissue Procurement
De uitnameteams vanEuro Tissue Procurement nemen cornea's bij donoren uit. Samen met de uitnameteams van Euro Tissue Procurement wordt gestreefd naar optimale inrichting van dit proces en zo min mogelijk uitval van donorweefsel.

Bewerking van de cornea's in de corneabank
Wanneer de donorcornea's in de Euro Cornea Bank arriveren, worden ze nauwgezet bestudeerd en gecategoriseerd. Op basis van opgebouwde kennis en jarenlange ervaring bepalen de medewerkers van de Euro Cornea Bank voor welk type transplantatie de gedoneerde cornea's het meest geschikt zijn. Op basis van een uitgebreid kwaliteitssysteem worden de cornea's serologisch en microbiologisch getest om de kwaliteit te waarborgen en risico's voor de ontvanger tot een minimum te beperken. 

Typen Oogweefsel
De volgende types oogweefsel worden binnen de Corneabank beschikbaar gemaakt:

 • Corneosclerale buttons voor noodgevallen.
 • Corneosclerale buttons voor perforerende transplantaties.
 • Corneosclerale buttons voor lamellaire transplantaties: 
             -          anterior,
             -          deep anterior,
             -          posterior.
 • pre-cut DSAEK en pre-stripped-DMEK        
 • Hele bulbi for voor lamellaire transplantaties:
              -          anterior,
              -          deep anterior,
              -          posterior.
 • Sclera weefsel, gebruikt ter afdekking bij glaucoom operaties of oog( lid ) reconstructie


Toewijzing van corneaweefsel


Cornea
De Nederlandse Transplantatie Stichting bepaalt voor schaarse weefsels welke patiënt in aanmerking komt voor de beschikbare gedoneerde cornea's. Dit wordt uitgevoerd door afdeling Allocatie Nederland van NTS. 

Sclera
Het scleraweefsel kan besteld worden bij de sclerabank via de website www.sclerabank.nl.  
De Euro Cornea Bank selecteert de meest geschikte donorcornea en draagt zorg voor tijdige behandeling en verzending.