Wat doet de Euro Skin Bank?

De Euro Skin Bank bewerkt, bewaart allogene donorhuid en stelt dit ter beschikking aan organisaties die donorhuid voor wondbehandeling behoeven.

 

35 jaar inzet

Geschiedenis van de Euro Skin Bank 
Euro Skin Bank is opgericht in 1976 als de Nationale Huidbank van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Bij de behandeling van zware brandwonden bleek de humane allogene huid van groot belang. Dit was de motivatie voor de Nederlandse Brandwonden Stichting om een gecentraliseerde Huidbank voor donorhuid in Nederland op te zetten. Bijkomende voordelen waren de bundeling van kennis, lage investerings- en exploitatiekosten, alsmede bredere mogelijkheden voor onderzoek voor de behandeling van (brand)wonden.

In de loop der jaren nam de vraag naar donorhuid toe en na een reorganisatie en herlancering werd de Huidbank, de Euro Skin Bank. De Nederlandse Brandwonden Stichting en Euro Skin Bank zijn, vanwege hun gedeelde doelstellingen, nog steeds nauw verbonden.

Nieuws

Glyaderm

Glyaderm is celvrije dermis verkregen uit humane donor huid en kan gebruikt worden als dermaal substituut bij diepe brandwonden of bij reconstructieve chirurgie. Download hier de Glyaderm brochure.