afbeelding rechts

Bestelinstructie

Benodigde hoeveelheid donorhuid per patiënt
De benodigde hoeveelheid donorhuid is afhankelijk van de lengte en het gewicht van de patiënt, de immunologische karakteristieken van de patiënt, de mate van de wond en de gebruikte behandelmethode. 

De grootte van de wond en de benodigde donorhuid wordt bepaald door de behandelend arts.

De frequentie van vervanging en de tijdsduur van gebruik moet per individueel geval bepaald worden.

Type donorhuid
De donorhuid kan op 4 verschillende wijze geleverd worden:

  • plain
  • meshed 1:1.5
  • meshed 1:1.3

De dikte van de huid loopt uiteen van 0.2 tot 0.8 mm. De huidstukken zijn tenminste 3,5 centimeter breed en variëren in grootte van 50 cm² tot ±350 cm².

 

Glyaderm (celvrije donorhuid)
De Glyaderm kan plain of gemesht 1:1 besteld worden.

 

 

Bestel GPA en/of Glyaderm

Orderform Germany