afbeelding rechts

Weefseldonatie

In de Wet op Orgaandonatie (WOD) is vastgelegd op welke wijze weefseldonatie plaats moet vinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke organisatie de beschreven taken in de WOD uitvoert.

  • Raadpleging in het donorregister (NTS)
  • Medische Screening van de donor (NTS)
  • Weefsel explantatie / Tissue Procurement (Euro Tissue Procurement)


Raadpleging in het donorregister
Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, raadpleegt de behandelend arts het Donorregister.  NTS voert deze raadpleging uit, dit kan 24 uur per dag. Als de overledene als donor geregistreerd staat en/of de nabestaanden toestemming geven, dan meldt de NTS de potentiële donor aan.

Medische donorscreening van de donor
NTS controleert of een donor voldoet aan de acceptatiecriteria. Deze zijn door de Euro Tissue Bank vastgelegd. Als de overledene medisch geschikt is voor donatie (voldoet aan de acceptatiecriteria), wordt dit doorgegeven aan de explantatieteams. 

Weefsel explantatie
Hoornvliezen (cornea's), huid, botweefsel en hartkleppen worden uitgenomen door explantatieteams van de Euro Tissue Procurement en BISLIFE.  Cornea's, huid en hartkleppen worden uitgenomen in mortuaria van ziekenhuizen. Botweefsel wordt in verband met steriliteit uitgenomen in een operatiekamer. De explantatieteams zijn op basis van jarenlange ervaring, wet- en regelgeving en wetenschappelijke ontwikkelingen opgeleid.