afbeelding rechts

Kwaliteit

Certificering
Euro Skin Bank werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2008 norm, gecertificeerd door KEMA.

Erkenning 
Euro Skin Bank heeft een erkenning als Orgaanbank (door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Kwaliteitseisen
Criteria die gebruikt worden voor donorselectie en serologische testen zijn gebaseerd op richtlijnen van de Europese Raad en de European Association of Tissue Banking (EATB).  

Donor selectiecriteria
Het risico op overdracht van infectieziekten of maligniteiten op de patiënt als gevolg van de behandeling met donorhuid wordt zoveel mogelijk verminderd door de medische geschiedenis van de donor te screenen. Zo wordt het bloed van de donor getest op een aantal overdraagbare ziektes en navraag gedaan bij de behandelend artsen en huisarts. Donorhuid die geïnfecteerd is, wordt tijdens de donorselectie of bij de serologische tests afgewezen.

In het laboratorium van de Euro Skin Bank wordt voor de verdere bewerking een aseptische methode gebruikt.

Daarnaast wordt de donorhuid getest op bacteriologische contaminatie. Glycerol heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Door onbekende of niet detecteerbare micro-organismen, kan het risico op infectie niet 100% worden uitgesloten.