afbeelding rechts

Gebruikersinformatie

Glycerol gepreserveerde donorhuid kan gebruikt worden:

 • als wondbedekking, bij de behandeling van huiddefecten zoals brandwonden en
       chronische wonden.
 • ter voorkoming van infectie bij huiddefecten 
 • als tijdelijke wondbedekking, in afwachting van autografts
 • als bedekking op autografts (bijvoorbeeld door meshgrafts en micrografts)


Zie verder bij: Instructies voor specifieke behandelingen.


Gebruiksinformatie

 • De donorhuid is gepreserveerd in glycerol, voor gebruik moet de glycerol worden
       uitgespoeld. Klik hier voor de spoelinstructie. 
 • Elke container met huid is voorzien van een etiket. Hierop wordt het donornummer
       en de hoeveelheid huid in cm² vermeld. Het donornummer moet aan het medisch
       dossier van de patiënt worden toegevoegd. Hiervoor kan het etiket worden gebruikt.
       Aan de hand van dit etiket kan op een later tijdstip nadere informatie over de
       donor worden ingewonnen indien nodig.Bewaarinstructie
Donorhuid gepreserveerd in 85% glycerol kan, ongeopend, bewaard worden op een temperatuur van 2 - 8 °C. De uiterste houdbaarheidsdatum is aangegeven op de verpakking. De donorhuid mag na de houdbaarheidsdatum niet meer gebruikt worden.
Na opening van de verpakking kan de donorhuid 48 uur bewaard worden op een temperatuur van 2 - 8° C. Na het uitspoelen van de huid kan de donorhuid 12 uur lang op kamertemperatuur bewaard worden. De donorhuid dient niet ingevroren te worden.


Contra indicaties

Er zijn geen schadelijke effecten bekend van het gebruik van donorhuid gepreserveerd in glycerol tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.


Voorzorgsmaatregelen
Tijdens het preserveringsproces van de donorhuid zijn antibiotica (Penicilline, streptomycine of gentamycine) gebruikt. Er kunnen kleine hoeveelheden van deze antibiotica gevonden worden in de glycerol oplossing. Bij hyperallergische patiënten kan een allergische reactie optreden.


Donor selectiecriteria

Het risico op overdracht van infectieziekten of maligniteiten op de patiënt als gevolg van de behandeling met donorhuid wordt zoveel mogelijk verminderd door de medische geschiedenis van de donor te screenen en het bloed van de donor te testen op een aantal overdraagbare ziektes.

Donorhuid die geïnfecteerd is, wordt tijdens de donorselectie of bij de serologische tests afgewezen. Deze criteria voor donorselectie zijn gebaseerd op de EU-richtlijnen en de richtlijnen van de EATB. Bij de verwerking van de donorhuid in het laboratorium wordt een aseptische methode gebruikt.

Daarnaast wordt de donorhuid getest op bacteriologische contaminatie. Glycerol heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Het risico op infectie kan echter niet 100% worden uitgesloten in verband met eventuele onbekende of met de huidige technieken nog niet te detecteren micro-organismen.

Informatie over het bestellen van Donorhuid