Weefseldonatie

Weefseldonatie heeft direct invloed op het leven van patiënten. Hoe meer donoren, hoe meer levens verbeterd kunnen worden.


Veel Nederlanders hebben zich nog niet met Ja of Nee geregistreerd. Die onduidelijkheid is ook voor nabestaanden vaak erg vervelend. De beslissing voor donatie ligt dan bij hen.


Voorkom onduidelijkheid en laat de keuze vastleggen Ja of Nee.

Zie voor meer informatie Weefseldonatie.

Nieuws

Persbericht

Maandag 11 januari 2016

Opening Hartkleppenbank binnen de Euro Tissue Bank Beverwijk
Donor hartkleppen levensbelangrijk voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen

Beverwijk, Donderdag 14 januari start de vernieuwde Hartkleppenbank haar productie in de faciliteiten van de Euro Tissue Bank te Beverwijk. Daarmee telt de Euro Tissue Bank Beverwijk inmiddels drie weefselbanken: de Huidbank de Hoornvliesbank en de Hartkleppenbank. Daarnaast kent de Euro Tissue Bank een eigen afdeling om de weefsels bij donoren af te nemen.

De Hartkleppenbank maakt hartkleppen (humaan gedoneerd cardiovasculair weefsel) geschikt voor transplantatie. Per jaar worden ongeveer 200 harten gedoneerd. Van deze gedoneerde harten worden de hartkleppen geprepareerd en vervolgens geanalyseerd of ze geschikt zijn voor transplantatie. Per jaar worden circa 140 hartklepweefsels beschikbaar gesteld aan patiënten.

‘Met de aansluiting van de Hartkleppenbank aan de Euro Tissue Bank Beverwijk zijn we in staat om onze kennis over transplantatieweefsel te delen door bijvoorbeeld gezamenlijk te investeren in wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit. En dat is levensbelangrijk, want bijna 80% van de gedoneerde hartklepweefsels zijn de uitkomst voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen.’ aldus dr. Pieter Jan Kruit, directeur van de Euro Tissue Bank.

De in 1987 opgerichte Hartkleppenbank Rotterdam is per 1 januari 2016 overgenomen door de Euro Tissue Bank te Beverwijk. Binnen deze weefselbank werken de Huidbank en de Hoornvliesbank al een aantal jaren met succes samen. Inmiddels is voor de Hartkleppenbank een geheel nieuwe clean room faciliteit gebouwd.
Op donderdag 14 januari vindt om 15 uur de officiële opening plaats van de Hartkleppenbank door de directeur van de Hartstichting de heer Floris Italianer.

 

 

1 januari 2016 start Hartkleppenbank in Beverwijk,

Euro Heart Valve Bank is dan een onderdeel van de Euro Tissue

Officiële opening op 14 januari door de heer Italianer, directeur van de Hartstichting

 

Lees meer