a

Over de Hartkleppenbank

De Hartkleppenbank bewerkt en preserveert menselijke hartkleppen en stelt deze ter beschikking voor transplantatie. Het traject van donatie tot implantatie begint met het aanmelden van de donor bij de Nederlandse Transplantatie Stichting in Leiden. Hier wordt beoordeeld of de donor geschikt is voor weefseldonatie, waarna uitname van het weefsel (hart) kan volgen. Na ontvangst van het hart in de Hartkleppenbank worden de kleppen beoordeeld op kwaliteit. Nadat alle kwaliteitscontroles met goed gevolg gepasseerd zijn, kan een klep worden vrijgegeven voor transplantatie.

 

< terug