a

Samenwerking ETB

De Euro Tissue Bank werkt nauw samen met partijen in de (inter)nationale weefselketen, om deze te optimaliseren. Bovendien werken de afzonderlijke divisies nauw samen met artsen in het werkveld en patiëntenverenigingen. 

NEDERLANDSE WEEFSELKETEN
Orgaancentrum (Ministerie VWS, NTS, BIS) 
Orgaancentrumtaken zijn in Nederland door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegewezen aan de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

 INTERNATIONALE SAMENWERKING

European Association of Tissue Banks (EATB)
Bezoek hier website van de EATB.

Samenwerking : afd. oogheelkunde universiteit van Maastricht 

Oogziekenhuis Rotterdam 

Gebauer

 

Andere Nederlandse weefselbanken 
Naast de ETB zijn twee andere weefselbanken in Nederland actief: