a

Wetgeving

De bedrijfsvoering van de Euro Tissue Bank is onderworpen aan Europese en Nederlandse wettelijke bepalingen.

De nationale wetgeving is gebaseerd op de EU-richtlijn 2004/23. In het kader van harmonisatie, moesten alle Europese lidstaten per april 2006 de EU-richtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd hebben. Lidstaten mogen er echter voor kiezen strengere veiligheidsnormen te hanteren.

In Nederland wordt het wettelijk kader bepaald door de Wet op Orgaandonatie en de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal.

De Wet op Orgaan Donatie (WOD)
De Wet op de Orgaandonatie (vanaf 1998) regelt de orgaandonatie voor transplantatiedoeleinden. Deze wet levert zekerheid en duidelijkheid voor alle partijen die bij orgaandonatie betrokken zijn. Daarnaast garandeert de wet een eerlijke verdeling van organen en weefsels. Meer informatie over de WOD

De Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL)

De WVKL (2004) stelt eisen die de kwaliteit en veiligheid van lichaamsmaterialen (cellen, weefsels en organen) waarborgen. Dit zorgt er voor dat lichaamsmaterialen, die bij medische behandelingen worden gebruikt, van goede kwaliteit zijn. De WVKL verplicht ziekenhuizen voor donatie beschikbare lichaamsmaterialen aan te bieden aan erkende weefselbanken als de Euro Tissue Bank. Meer informatie over de WVKL

Erkenning (vergunning) van de Euro Tissue Bank
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verleent de erkenning tot orgaanbank. VWS controleert jaarlijks of erkenninghouders voldoen aan de juridische vereisten. De Euro Tisue Bank heeft een erkenning als orgaanbank onder registernummer 108531 L/EO. Daarenteboven hebben de divisies van de Euro Tissue Bank een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op de Good Manufacturing Practices (GMP).