afbeelding rechts

Wat is Tissue Procurement?

Procurement of explantatie is de af-en uitname van weefsel of organen bij geschiktbevonden donoren (zie ook weefseldonatie). 

Orgaandonatie en weefseldonatie
Orgaandonatie betreft hart, nieren, longen, lever, dunne darm en/of alvleesklier. Deze organen kunnen getransplanteerd worden en moeten direct uitgenomen worden in de ziekenhuizen. Bij postmortale weefseldonatie gaat het om hoornvliezen, hartkleppen, huid, bloedvaten, botweefsel en/of peesweefsel. Postmortaal weefsel dient binnen een bepaalde tijd na het overlijden van de patiënt te worden afgenomen. Weefseldonatie is ook mogelijk wanneer iemand ook orgaandonor is geweest. Voor donatie van weefsels maakt het niet uit waar iemand overlijdt: thuis, in een ziekenhuis, een bejaardenhuis of in een verpleeghuis. Als het lichaam van de overledene binnen 6 uur wordt gekoeld, is het vaak tot 24 uur na overlijden nog mogelijk weefsels uit te nemen voor transplantatie. Dit verschilt per weefseltype.

In Nederland kunnen de volgende weefsels gedoneerd worden:

  • Cornea's (Hoornvliezen)
  • Huidweefsel
  • Botweefsel
  • Hartkleppen


Plaats van uitname 
Cornea's (Hoornvliezen), huid en hartkleppen worden in de regel uitgenomen in een mortuarium van een ziekenhuis. Botweefsel wordt in verband met steriliteit uitgenomen in een operatiekamer.

Kwaliteit en veiligheid van gedoneerd weefsel
Op locatie worden testen uitgevoerd om de kwaliteit te optimaliseren en om onnodige weefselexplantatie te voorkomen.
Zo wordt bijvoorbeeld ter plekke bloed door middel van centrifuge voorbewerkt om de voortgang van de procedure te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast wordt met behulp van specifieke apparatuur al een eerste beoordeling uitgevoerd om de kwaliteit van het weefsel te kunnen bepalen.
Overleg met nabestaanden, artsen, mortuariummedewerkers, donatiefunctionarissen en weefselbanken zorgt voor waarborging van de kwaliteit van de uit- en afname en de weefsels zelf.